Cursos i conferències

De moment no hi ha cursos ni conferències previstos. Si tenen alguna proposta posin-se en contacte amb nosaltres,es.